Нашият екип

Търговски мениджър

Алтан Махрямов

+359 88 849-65-28

+359 884 727 599

a.mahryamov@pachico.net

Търговски представители

Стефан Порумб

Регион Румъния

+40 754511545

st.porumb@pachico.net

Административен отдел

+359 82 844 871

+359 82 844 872

+359 889 514 806

office@pachico.net